Du lịch Việt Nam 2019 đạt kỳ tích, bất động sản nghỉ dưỡng lên ngôi