Cam Lâm: Kiến nghị nhiều vấn đề

Sáng 22-6, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các chương trình kinh tế - xã hội tại địa phương.

Xã Diên Sơn: Nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

Được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2015, nhưng xã Diên Sơn (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) đang có một số tiêu chí bị "rớt" chuẩn. Chính vì thế, địa phương đang đề ra giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri Vạn Ninh, Ninh Hòa

Ngày 22-6, các ông: Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (QH) tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Định - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH tiếp xúc cử tri huyện Vạn Ninh để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3, QH khóa XIV.

 
.

các thông tin tiện ích

.
31442