Đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh

Những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự tại vùng giáp ranh giữa hai huyện Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) và Bác Ái (tỉnh Ninh Thuận) được quan tâm nên đã có nhiều chuyển biến tích cực. 

Làm việc tại Đảng ủy Sở Nội vụ, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Sáng 19-10, đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng do ông Nguyễn Công Học - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương - Phó Trưởng đoàn dẫn đầu, kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4...

Thống nhất nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh

Chiều 19-10, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp để thống nhất một số nội dung sẽ được UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh.  

 
.

các thông tin tiện ích