Chuyển đổi, phải từ nhận thức

Đến nay, toàn tỉnh Khánh Hòa có 97 hợp tác xã (HTX) và 1 Liên hiệp HTX đã chuyển đổi, sắp xếp lại hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Toàn tỉnh có 64.000 thành viên HTX; vốn chủ sở hữu gần 125 tỷ đồng, tăng 9,8% so với năm 2013. Kinh tế HTX đang có nhiều đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Động lực cho Vân Phong

Tiến tới thành lập 3 đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt gồm: Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang), Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có tờ trình Chính phủ đề nghị xây dựng dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt để bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2017.

Quản lý chặt

- Mấy bữa nay nắng nóng khó chịu quá ông nhỉ? - Ừ, thời tiết ngày càng thất thường. Nóng thế này chỉ có ra biển ngồi hóng mát là sướng nhất. Đoạn công viên Bốn Mùa ấy, dạo này sửa sang lại đẹp phết, không như hồi trước nhìn chỉ thấy một khối lù lù…

 
.

các thông tin tiện ích

31442