Giải pháp Hội nghị truyền hình VNPT giúp Hà Giang tiết kiệm 70 tỷ/năm