Ứng dụng “Trợ lý bác sĩ” sử dụng trí tuệ nhân tạo đầu tiên tại Việt Nam