Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam lần đầu vượt 500 tỷ USD