Sản xuất điện từ bã mía

Hiện nay, cả hai nhà máy đường trong tỉnh đang thực hiện sản xuất điện từ bã mía, góp phần tiết giảm chi phí sản xuất, bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo tỉnh đối thoại với doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Suối Dầu

Ngày 22-6, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị đối thoại tại Khu công nghiệp Suối Dầu (huyện Cam Lâm). Chủ trì hội nghị có ông Trần Sơn Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Hoàng Đình Phi, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong.

Kỹ thuật ủ chua ngọn mía: Thêm nguồn thức ăn cho gia súc

Kỹ thuật ủ chua ngọn mía do Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh thực hiện đã góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt thức ăn xanh trong chăn nuôi trâu, bò tại thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa).

 
.

các thông tin tiện ích

.
31442