Cổ phiếu ngân hàng lao dốc, chứng khoán tăng giảm trái chiều