Nước hồ thủy điện cạn kiệt, nguồn điện cung cấp cuối năm có đảm bảo?