Vừa bảo dưỡng ô tô ăn tết, trung vệ Duy Mạnh bị tai nạn ở Hà Nội