Xử lý hóa đơn đã xuất ghi sai thông tin

Hỏi: Công ty xuất 2 hóa đơn giá trị gia tăng cho bên mua và đã kê khai thuế giá trị gia tăng tháng 5-2017. Tuy nhiên, thông tin ngày tháng năm trên 2 hóa đơn ghi sai nên bên mua trả lại liên 2 của 2 số hóa đơn cho công ty và yêu cầu xuất hóa đơn mới chứ không chấp nhận hóa đơn điều chỉnh. Vậy, Cục Thuế hướng dẫn chi tiết về việc lập hóa đơn mới và kê khai thuế đối với trường hợp trên?

Chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với người có công

Hỏi: Ở địa phương tôi thấy có một số người được hưởng chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với người có công (NCC), nhưng cũng có người không được. Xin hỏi chế độ điều dưỡng đối với NCC được Nhà nước quy định thế nào?  

Cần những hồ sơ gì để được miễn thuế?

Hỏi: Tôi là một chuyên gia nước ngoài thuộc thành viên của tổ chức phi Chính phủ đang thực hiện dự án viện trợ cho các cháu bị chất độc da cam tại Việt Nam. Tôi được biết Chính phủ Việt Nam có chế độ miễn thuế thu nhập cá nhân cho các chuyên gia nước ngoài. Vậy, xin hỏi tôi phải làm những hồ sơ gì để được miễn thuế thu nhập cá nhân?

 
.

các thông tin tiện ích

31442