Thi "Mô hình sáng kiến, cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ" cụm 5

Sáng 24-7 tại huyện Vạn Ninh, Cụm thi số 5 (huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa) tổ chức cuộc thi "Mô hình sáng kiến, cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ" lần thứ 3, năm 2017.

Thi "Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ" cụm 3

Ngày 23-7, tại TP. Cam Ranh, Cụm thi số 3 (gồm: UBND TP. Cam Ranh, huyện Cam Lâm, huyện Khánh Sơn) tổ chức cuộc thi "Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ" lần thứ 3, năm 2017.

Quyết liệt cải cách hành chính

Cải cách hành chính (CCHC) tới đâu? Đó là câu hỏi được ông Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đặt ra cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương tại cuộc họp Ban chỉ đạo CCHC tỉnh về công tác CCHC 6 tháng đầu năm.

 
.

các thông tin tiện ích

.
31442