Xung kích vì cuộc sống cộng đồng

Hưởng ứng phong trào "Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng", thời gian qua, tuổi trẻ Khánh Sơn đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, chung tay xây dựng nông thôn mới.

19 xã "rớt" chuẩn nông thôn mới

Trong quá trình triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), nhiều xã được công nhận đạt chuẩn NTM đã tỏ ra hụt hơi trong việc duy trì mức chuẩn. Điều này đòi hỏi các địa phương cần nỗ lực nhiều hơn nữa.

Xây dựng nông thôn mới: Bình quân một xã đạt 11,8 tiêu chí

Từ năm 2014 đến nay, toàn tỉnh Khánh Hòa có 28 xã được công nhận đạt chuẩn 19 tiêu chí nông thôn mới.

 
.

các thông tin tiện ích

.
31442