Xây dựng nông thôn mới ở Cam Hòa: Gỡ khó để về đích

Tuy đăng ký cuối năm 2017 đạt chuẩn nông thôn mới, nhưng xã Cam Hòa (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) còn rất nhiều việc phải làm để hoàn thành mục tiêu các tiêu chí.  

Xã Vạn Phú: Cần rà soát các tiêu chí xây dựng nông thôn mới chưa đạt

Sáng 21-4, đoàn công tác của Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới tỉnh cùng các sở, ngành làm việc với xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh nhằm kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại xã. Đây là xã được huyện Vạn Ninh chọn đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

Nâng độ khó về tiêu chí môi trường

Giai đoạn 2011 - 2016, môi trường là tiêu chí được quan tâm đặc biệt trong Chương trình Xây dựng nông thôn mới. Giai đoạn 2017 - 2020, tiêu chí về môi trường còn được đặt ra ở mức độ cao hơn.

 
.

các thông tin tiện ích

.
31442