Giám sát thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

Sáng 29-8, Thường trực HĐND huyện Vạn Ninh có buổi làm việc với các ngành, đoàn thể của huyện về giám sát thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

Là địa phương miền núi, kinh phí xây dựng nông thôn mới chủ yếu dựa vào nguồn ngân sách Nhà nước. Để đảm bảo tiến độ xây dựng đã đề ra, Khánh Sơn chủ động thực hiện một số giải pháp.

Cam Ranh: Không còn xã đạt chuẩn nông thôn mới

Trong 2 năm 2014 - 2015, TP. Cam Ranh có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Cam Bình, Cam Thành Nam, Cam Thịnh Đông và Cam Lập. Tuy nhiên, đến tháng 6-2017, thực hiện đánh giá lại các xã đạt chuẩn nông thôn mới thì TP. Cam Ranh không còn xã nào. 

 
.

các thông tin tiện ích