Năm 2018: Phấn đấu cả nước có hơn 3.300 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mục tiêu năm 2018, cả nước có ít nhất 37% số xã (khoảng 3.302 xã) đạt chuẩn nông thôn mới, tăng khoảng 5% so với năm 2017; có ít nhất 48 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới...

Quả ngọt trên đất Sông Cầu

Xã Sông Cầu (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) định hướng tập trung phát triển 2 loại cây trồng chủ lực là sầu riêng và bưởi da xanh để giúp người dân nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới.  

Thẩm định 9 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới

Theo Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa, đến nay, 9 xã đăng ký đạt chuẩn NTM 2017 đã hoàn tất hồ sơ, thủ tục để tiến hành các bước xét công nhận.  

 
.

các thông tin tiện ích