Phát hiện chấn động: Tranh 'quái vật' nửa người, nửa thú 44.000 năm tuổi