Quang Hải, Văn Hậu vào danh sách rút gọn “Quả bóng Vàng 2019”