HLV Park Hang Seo loại 2 cầu thủ, chốt danh sách đấu tuyển Thái Lan