Nhà sản xuất mất 3 tháng thuyết phục Thanh Hằng nhận vai trong Chị Chị Em Em