Lỗi tại ai?

Hoang mang quá ông ạ, tích cóp mãi mới mua được lô đất, giờ đọc báo mới biết mua trúng dự án đang thế chấp ngân hàng, giờ sao hả ông?

Được đằng chân…

- Ông nè, vụ bãi rác ở Ninh Hòa đó, sao mấy tháng rồi mà vẫn chưa ổn à?

Thông minh

Nha Trang sẽ được xây dựng thành "thành phố thông minh". Hiểu nôm na là một số lĩnh vực quan trọng sẽ được ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý, hiện đại hóa các khâu.   

 
.

các thông tin tiện ích

.
31442