Hoàng Thuỳ thể hiện bản lĩnh trước phần thi ứng xử với hội đồng giả định