Video: Kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao giải Báo chí Khánh Hòa 201721/06/2017