Nha Trang: Khuyến khích xã hội hóa giáo dục mầm non

TP. Nha Trang chủ trương khuyến khích và tạo điều kiện để các tổ chức, doanh nghiệp tham gia đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non, giải quyết nhu cầu học tập ngày càng tăng của trẻ em trên địa bàn. 

Theo bà đi chăn bò, 3 trẻ chết đuối thương tâm

Thấy hố nước, 3 cháu bé đã xuống tắm và bị đuối nước hết sức thương tâm.

Quản lý tàu cá hoạt động gần bờ: Nên giao cho UBND cấp xã

Thời gian qua, việc quản lý tàu cá hoạt động gần bờ (loại tàu dưới 20CV) được tỉnh Khánh Hòa phân cấp cho UBND cấp huyện. Tuy nhiên, việc quản lý các tàu cá gặp nhiều khó khăn, số tàu cá công suất nhỏ gia hạn giấy phép khai thác thủy sản ít.  

 
.

các thông tin tiện ích

31442